Ekim 2016 Tarihli Duyurular

Toplam 2 Kayıt

KİM-213 Organik Kimya I Grup Dağılımları

by Gülbin Kurtay

KIM 213 Organik Kimya dersini alacak öğrencilerin, Kimya Bölüm Başkanlığı tarafından belirtilen gruplara uygun olarak “EKLE-BIRAK” haftasında grup değişimlerini ivedilikle yapmaları gerekmektedir. Herhangi bir problem olması durumunda Arş. Gör. Dr. Gülbin KURTAY ile iletişime geçmeleri rica olunur (kurtay@science.ankara.edu.tr veya  gulbinkurtay@gmail.com).