KIM 213 Organik Kimya dersini alacak öğrencilerin, Kimya Bölüm Başkanlığı tarafından belirtilen gruplara uygun olarak “EKLE-BIRAK” haftasında grup değişimlerini ivedilikle yapmaları gerekmektedir.

Herhangi bir problem olması durumunda Arş. Gör. Dr. Gülbin KURTAY ile iletişime geçmeleri rica olunur (kurtay@science.ankara.edu.tr veya  gulbinkurtay@gmail.com).

KİM-213 Organik Kimya Listeleri

KİM-213 Organik Kimya Grup Dağılımları