Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından bütünleme sınavları ile ilgili alınan karar ekte sunulmuştur.

Bütünleme Sınavı Senato Kararı