2017-2018 Bahar Dönemi Arasınav Takvimi ekte sunulmuştur.

2017-2018 Bahar Arasınav Programı (Kimya-liste)

2017-2018 Bahar Arasınav Programı (Kimya-tablo)