İlgili öğrencilerin dikkatine ekte KİM-357 Fizikokimya Laboratuvarı ile ilgili dokümanlar yer almaktadır.

Deney Takip Çizelgesi

KİM357-Fizikokimya Laboratuvarı-Föy

CHM357 Physical Chemistry Laboratory – Lecture Note