KİM493 Tarım Kimyası

TARIM KİMYASI (2 0 0/2) AKTS: 4

Tarım Kimyasına Giriş: Tarım kimyasallarının tarihçesi ve önemi. 

Tarımda Kullanılan Bileşiklerin Sınıflandırılmaları: Etkin maddelerine ve  hedef alınan organizmaya göre sınıflandırma.

Pestisitler: Sınıflandırılması, sentezi ve yapı-etkinlik özelliklerinin anlatılması.

Herbisitler: Sentezleri, yapı-etkinlik özellikleri ve kullanımları.

İnsektisitler: Sentezleri, yapı-etkinlik özellikleri ve kullanımları.

Bitki Gelişim Düzenleyicileri: Sınıflandırılması, sentezi ve yapı-etkinlik özellikleri.

Gübreler: Sentetik ve doğal gübrelerin üretimi ve kullanım özellikleri.

Organik Tarım: Organik tarım uygulamalarını kuralları ve avantajları.