KİM258 Analitik Kimya Laboratuarı II

ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI II (0 0 8/4) AKTS: 7

Genel Laboratuar Temizliği ve Yerleşim: Laboratuar cihazlarının tanıtımı, deneylerde kullanılacak çözeltilerin hazırlanması.

Genel Gravimetrik Teknikler: Çöktürme, süzme, yakma, sabit tartıma getirme, tartma teknikleri, krozelerin boş olarak sabit tartıma getirilmesi.

Gravimetrik Baryum Tayini: Baryumun çöktürülmesi, olgunlaştırma, çöktürülen baryumun süzülmesi, çöktürülen baryumun süzülmesi, kurutulması, yakılması ve sabit tartıma getirilmesi, analiz sonucunun istatistiksel olarak rapor edilmesi.

Gravimetrik Tek Tayinler: Mg2+, Ni2+, Mn2+, Cu2+, Pb2+, Zn2+, Al3+, Fe3+, Ca2+.

Nötralimetri: Ayarlı asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması ve asit-baz numunelerinin analizi, uygun NaOH, sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat karışımının analizi.

Yükseltgenme Titrasyonları: Potasyum permanganat çözeltisinin hazırlanması, ayarlanması ve Zimmermann-Reinhardt metodu ile Fe3+ tayini. 

İndirgenme Titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çözeltisinin hazırlanması, ayarlanması, Cu2+ ve askorbik asit tayini.

Arjentometri: Gümüş nitrat çözeltisinin hazırlanması, ayarlanması, Mohr ve Volhard yöntemi ile klorür tayini.

Kompleksometri: EDTA ve magnezyum sülfat çözeltilerinin hazırlanması, kalsiyum ve magnezyum tayini, su sertliği tayini.

İkili Katyon Karışımlarının Analizi: Mg2+, Ni2+, Mn2+, Ba2+, Ca2+, Pb2+, Zn2+, Al3+, Fe3+ çözeltilerinin uygun karışımını içeren numunelerin gravimetrik tayini.

Eritiş: Katı numunelerin çözünürleştirilmesi, eritiş maddeleri.

Duyurular
  • FEDEK - Kimya Bölümümüzün akreditasyon çalışmaları sonuçlandı
    11.05.2016

    Kimya Bölümümüz, FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) 2015-2016 Değerlendirme Döneminde; öğrenci, öğretim üyesi, idari personel, altyapı, eğitim ve öğretim programı gibi çok sayıda değişken açısından yapılan inceleme sonucunda; 30 Nisan 2016 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle "Akreditasyon" verilmeye uygun bulunmuştur.
  • 2015-2016 Bahar Dönemi Final ve Bütünleme Sınavları
    04.05.2016

    2015-2016 Bahar Dönemi Final ve Bütünleme Sınav Programları ilan edilmiştir.
Tüm Duyurular