KİM258 Analitik Kimya Laboratuarı II

ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI II (0 0 8/4) AKTS: 7

Genel Laboratuar Temizliği ve Yerleşim: Laboratuar cihazlarının tanıtımı, deneylerde kullanılacak çözeltilerin hazırlanması.

Genel Gravimetrik Teknikler: Çöktürme, süzme, yakma, sabit tartıma getirme, tartma teknikleri, krozelerin boş olarak sabit tartıma getirilmesi.

Gravimetrik Baryum Tayini: Baryumun çöktürülmesi, olgunlaştırma, çöktürülen baryumun süzülmesi, çöktürülen baryumun süzülmesi, kurutulması, yakılması ve sabit tartıma getirilmesi, analiz sonucunun istatistiksel olarak rapor edilmesi.

Gravimetrik Tek Tayinler: Mg2+, Ni2+, Mn2+, Cu2+, Pb2+, Zn2+, Al3+, Fe3+, Ca2+.

Nötralimetri: Ayarlı asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması ve asit-baz numunelerinin analizi, uygun NaOH, sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat karışımının analizi.

Yükseltgenme Titrasyonları: Potasyum permanganat çözeltisinin hazırlanması, ayarlanması ve Zimmermann-Reinhardt metodu ile Fe3+ tayini. 

İndirgenme Titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çözeltisinin hazırlanması, ayarlanması, Cu2+ ve askorbik asit tayini.

Arjentometri: Gümüş nitrat çözeltisinin hazırlanması, ayarlanması, Mohr ve Volhard yöntemi ile klorür tayini.

Kompleksometri: EDTA ve magnezyum sülfat çözeltilerinin hazırlanması, kalsiyum ve magnezyum tayini, su sertliği tayini.

İkili Katyon Karışımlarının Analizi: Mg2+, Ni2+, Mn2+, Ba2+, Ca2+, Pb2+, Zn2+, Al3+, Fe3+ çözeltilerinin uygun karışımını içeren numunelerin gravimetrik tayini.

Eritiş: Katı numunelerin çözünürleştirilmesi, eritiş maddeleri.