KİM407 Çevre Kimyası I

ÇEVRE KİMYASI I (2 2 0/3) AKTS: 5

Enerji: Enerji kaynaklarına genel bir bakış, fosil yakıtlar birbirlerine göre avantaj dezavantajları, fosil yakıtların oluşumu, işlenmesi ham petrol rafinasyonu, kraking, aromatizasyon, dallandırma ve yakıt bileşimleri, tanker kazalarının etkileri, termal santraller ve Cd kirlenmesi arasındaki ilişki.

Nükleer Reaktörler: Radyoaktivite hakkında genel bilgilendirme, reaktörlerin çalışma ilkeleri, çeşitleri, avantaj ve dezavantajları.

Nükleer Atıklar: Bertarafı, depolanması ve geleceği. 

Yenilenebilir Enerji: Yenilenebilir enerji kaynakları ve alternatif olabilme potansiyelleri, genel olarak  yorumlanması ve diğer enerji kaynaklarına olan üstünlükleri.

Atmosfer Kirliliği: Atmosferin yapısı, katmanlarının kimyasal yapısı ve katmanlar arasındaki dengeler. Antropojenik kirleticilerin tanımlanması.

Karbondioksit Salınımı ve Sera Olayı: Doğadaki C döngüsü, CFC gazlarının sera etkisine katkıları.

Küresel Isınmanın Etkileri: Hava kirliliğine etki eden faktörler ve önlemleri.

Atmosferdeki Oksijen Kimyası: Atmosfere salınan maddelerin yükseltgenerek bertaraf edilmesi, bertaraf edilemeyen maddeler, ozon tabakasını tahrip eden antropojenik katalizörlerin açıklanması ve bu konuda yayınlanmış yönetmeliklerin tanıtılması.