KİM424 Atomik Moleküler Spektroskopisi

ATOMİK ve MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ (3 0 0/3) AKTS: 5

Spektroskopiyi tanımak: Işının elektromagnetikdalga ve tanecik karekteri. Hidrojen atom spektrumu, Bohr ve Kuantum atom teorilerinin spektroskopik açıdan değerlendirilmesi.

Simetri, izomeri ve nokta gruplarını göstermek: Moleküllerin simetrik elemanları ve nokta grupları. Moleküllerin izomerilerinin belirlenmesinde simetrinin kullanımı. 

Terim Sembolleri’nin spektroskopide kullanımlarını belirtmek: Terim sembollerinin çıkarılışı ve UV spektroskopisinde kullanımı. 

Elektron mikroskobu ve X ışınları spektroskopi: Elektron mikroskobu ve X Işınları spektroskopisi metodlarının kimya’da kullanımları. 

Optik Işık Kaynakları, IR, Raman ve UV  spektroskopisi: Optik Işık Kaynaklarının IR, Raman, UV  spektroskopi metodlarında  kullanımı.

Floresans Spektroskopisi: Floresans Spektroskopisinin kimyada kullanımı.

Gaz, HPLC  ve Elektron Kromatografisi: Gaz, HPLC  ve Elektron Kromatografisi metodlarının kimya da kullanımı.

Atomik Absorbsiyon spektroskopisi: Atomik Absorbsiyon spektroskopisi metodunun kimya da kullanımı. 

Polarimetri: Polarimetri metodunun kimya da kullanımı.

Magnetik Susseptibilite: Magnetik Susceptibilite metodunun kimya da kullanımı.

Kondüktometri:  Kondüktometri metodunun kimya da kullanımı.

Kütle spektrometresi: Kütle spektrometresi metodunun kimya da kullanımı.

NMR spektroskopisi: NMR spektroskopisi metodunun kimya da kullanımı. 

Potansiyometri: Potansiyometri metodunun kimya da kullanımı.