KİM443 Analitik Biyokimya

ANALİTİK BİYOKİMYA (3 0 0/3) AKTS: 5

Biyokimyasal Analizlerin Genel Özellikleri, Önemi ve Uygulama Alanları: Analitik biyokimyanın genel prensipleri, kalitatif rapor, kantitatif rapor, analiz metodunun seçimi, fiziksel analitik metotlar, genelleştirilmiş analiz metotları, enstrümental metotlar, fizyolojik metotlar, bioassay ve assay kitleri.

Analiz için Örnek Alınması ve Saklanması: Analiz Numuneleri, analiz numuneleri toplama prosedürleri, analiz numuneleri doğru saklama koşulları, analitik biyokimyada kalite güvencesi, kalite değerlendirmeleri, kontrol numuneleri, kontrol tabloları,  sonuçların oluşturulması, standart çözeltiler, seri seyreltmeler, yüzde seyreltmeler.

Başlıca Hata Kaynakları ve Deney Sonuçlarının Verilmesi: Analizlerde hatalar, kaba hatalar, sistematik hatalar, rastgele hatalar, analiz metotlarının değerlendirilmesi, bazı istatistiksel kavramlar, doğruluğun belirtilme şekilleri, standart numunenin analizi metodu, istatistiksel metot, kalibrasyon grafiğinin oluşturulması, verilerin grafiksel sunumu, laboratuar raporu.

Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan Spektroskopik Yöntemler: Spektroskopi ile ilgili bazı kavramlar, emisyon spektroskopisi, fotoelektrik olay, kalitatif ve kantitatif spektroskopi, kimyasal türlerin enerji halleri, ışımanın absorpsiyonu ve emisyonu, moleküler absorpsiyon-uv ve görünür bölge, moleküler absorpsiyon-infrared bölge, gerilme titreşimleri ve mekanik özellikleri, ışımanın emisyonu,  atomik floresans spektroskopisi, kütle spektroskopisi.

Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan Kromatografik Yöntemler: Kromatografi ile ilgili bazı kavramlar, sıvı-katı kromatografisi, dağılma kromatografisi, adsorpsiyon kromatografi metotları, sıvı-sıvı kromatografisi, kağıt kromatografisi, HPLC, gaz-sıvı kromatografi, jel geçirgenlik kromatografisi, afinite kromatografisi, boya kromatografisi.

Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan Elektroanalitik Yöntemler: Elektroforez, elektrik alanda molekülün hareket hızı, elektroforezde kullanılan jeller, izoelektrik fokuslama jel elektroforezi, iki boyutlu elektroforez, agaroz jel elektroforezi, kapiler elektroforez.

Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan İmmünolojik Yöntemler: İmmünoloji ile ilgili temel bilgiler, immünoloji teknikleri.

Karbohidrat Analizleri: Karbohidratların genel özellikleri, karbohidratların analizinde kullanılan spektroskopik yöntemler, karbohidratların analizinde kullanılan elektroanalitik yöntemler, karbohidratların analizinde kullanılan immünolojik yöntemler, karbohidratların analizinde kullanılan kromatografik  yöntemler.

Lipit Analizleri: Lipitlerin genel özellikleri, lipitlerin analizinde kullanılan spektroskopik yöntemler, lipitlerin analizinde kullanılan elektroanalitik yöntemler, lipitlerin analizinde kullanılan immünolojik yöntemler, lipitlerin analizinde kullanılan kromatografik yöntemler.

Nükleik Asit Analizleri: Nükleik asitle ilgili genel kavramlar, DNA izolasyonu ve analizleri, plazmid izolasyonu, RNA izolosyonu ve analizleri, RNA jeli, DNA’nın enzimatik kesimi, kromozom DNA’sı izolosyonu, genomik DNA izolosyonu, kromozom dışı DNA’nın izolosyonu, DNA’nın analizinde kullanılan spektroskopik yöntemler, DNA’nın analizinde kullanılan elektroanalitik yöntemler, DNA’nın analizinde kullanılan kromatografik  yöntemler.

Amino Asit Analizleri: Amino asitlerle ilgili genel kavramlar , amino asitlerin analizinde kullanılan spektroskopik yöntemler, amino asitlerin analizinde kullanılan elektroanalitik yöntemler, amino asitlerin analizinde kullanılan kromatografik yöntemler.

Duyurular
  • FEDEK - Kimya Bölümümüzün akreditasyon çalışmaları sonuçlandı
    11.05.2016

    Kimya Bölümümüz, FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) 2015-2016 Değerlendirme Döneminde; öğrenci, öğretim üyesi, idari personel, altyapı, eğitim ve öğretim programı gibi çok sayıda değişken açısından yapılan inceleme sonucunda; 30 Nisan 2016 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle "Akreditasyon" verilmeye uygun bulunmuştur.
  • 2015-2016 Bahar Dönemi Final ve Bütünleme Sınavları
    04.05.2016

    2015-2016 Bahar Dönemi Final ve Bütünleme Sınav Programları ilan edilmiştir.
Tüm Duyurular