Yükseköğretimde akreditasyon, yükseköğretim programlarında gerçekleştirilen eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçlerini kapsayacak faaliyetlerinin ve dolayısıyla bu  faaliyetler sonucunda programlar tarafından düzenlenen özdeğerlendirme raporlarının güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Programların akreditasyonu  bağımsız değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmekte olup, başarılı olan programların ulusal/uluslararası standardlara  sahip, nitelik ve nicelik olarak yeterli ve kalite bakımından büyümeye hazır olduğu belirli bir süreliğine tescillenmektedir.
Bölümümüzün ulusal ve uluslararası kalite standartlarına yetkin olduğunu tescillemek amacı ile akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir.
Kimya Bölümümüz, FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) 2015-2016 Değerlendirme Döneminde; öğrenci, öğretim üyesi, idari personel, altyapı, eğitim ve öğretim programı gibi çok sayıda değişken açısından yapılan inceleme sonucunda; 30 Nisan 2016 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle “Akreditasyon” verilmeye uygun bulunmuştur.
Kimya Bölümümüz adına düzenlenen “FEDEK Akreditasyon Sertifikası”, 11 Kasım 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erkan İbiş’in de katılımıyla, Kırmızı Salonunda yapılan törenle, Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Ali Sınağ’a takdim edilmiştir.

Bölümümüz Akreditasyon Komisyon Üyeleri:
Doç. Dr. Sedat ODABAŞ
Araş. Gör. Dr. Gülbin KURTAY
Araş. Gör. Dr. Meryem KALKAN ERDOĞAN
Kimyager Dr. Berna DALKIRAN