4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurular için Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Basın-Halkla İlişkiler Birimi bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.

2005/9585 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikBilgi Edinme Başvurusu Formları
NOT: Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılabilir. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik posta ile yapılacak başvurular ise yukarıdaki formlar eksiksiz doldurularak ilgili birimin e-posta adresine yapılabilecektir. Birimlerin e-posta adresi için tıklayınız.