Bölümümüz tarafından yapılan öğrenci memnuniyet anketi ve program çıktılarını sağlama düzeylerini değerlendirme anketlerini içeren dokümanlar aşağıda sunulmuştur.

Kimya Bölümü Program Çıktılarını Sağlama Düzeylerini Değerlendirme Anketi

Kimya Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketi