Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yürütülen danışmanlık faaliyetlerine ilişkin doküman ekte sunulmuştur.