Kimya Bölümü İş Akış Şeması ekte sunulmuştur.

 

Kimya Bölümü İş Akış Şeması