Misyon

Ülkemizde kimya alanında önde gelen araştırma ve eğitim merkezlerinden biri olmak,
Evrensel niteliğe sahip üniversitelerdeki kimya bölümleri ile rekabet edebilecek düzeyde bilgi üretmek, bilgiyi paylaşmak ve kimyanın çeşitli alanlarında yayımlamak,
Bilimsel araştırma ve daha kaliteli bir eğitim için destekleyici koşulları sağlamak,
Kimya endüstrisi ve ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan, alt yapısı güçlü, çağdaş, yenilikçi, üstün işgücüne sahip, bilimsel yaklaşımın üstün niteliklerini özümsemiş, AR-GE’ nin önemini bilen, araştırıcı, uygulayıcı, sorgulayıcı, çözümleyici ve kültürel değerlerine sahip çıkan kimyagerler yetiştirmek,
Öğretmeyi seven ve öğrenmeyi sevdirecek öğretim elemanları yetiştirmek.

Vizyon

Araştırma ve teknoloji odaklı, toplumsal gereksinimlere dönük çalışmalara destek veren bir anlayışı benimsemek,
Ulusal ve uluslararası alanda eğitim ve araştırma yönünden tanınan, ayırt edilen, öğretim elemanları ulusal ve uluslararası ödüller kazanan, bilim ve teknolojide öncü bir bölüm olmak,
Ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmek,
Üstün nitelikli öğretim üyesi kadrosuna ve modern donanımlara sahip olmak,
Mezunlarını en çok tercih edilenler grubunda en üst sıraya yerleştirmek,
İmajı yüksek bir bölüm olmak,
Bilimsel ve teknolojik alanlarda özgün çalışmalar yapmak ve projeler üretmek,
Devlet araştırma kurumları, üniversiteler, sanayi Ar-Ge işbirliği ve uluslararası ortak çalışmalar yapmaya ve projeler üretmeye teşvik etmek,
Projeler ile yeni bilgi, teknoloji ve ürün geliştirerek ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunmak,
Günümüz şartlarına uygun olarak eğitim ve öğretim programlarını sürekli güncellemek.