KİM-357 Fizikokimya Laboratuvar Materyalleri yayımlanmıştır.

KİM-357 Laboratuvar Çalışma Föyü 2016-2017

KİM-357 Deney Takip Çizelgesi